SIRMAN - budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu

Projekt pod nazwą: „SIRMAN – budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu” realizowany jest przez Gminę Miasto Sieradz, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne. Działanie IV.1: Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego.

Celem projektu jest budowa ponad 23 km sieci teleinformatycznej, opartej na łączach światłowodowych, zapewniającej podłączenie 33 jednostek publicznych do sieci szerokopasmowego Internetu na obszarze Miasta Sieradza. Projekt połączy w jedną sieć, prowadzone przez Miasto, Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Przedszkola, Biblioteki, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Spółki komunalne.

Powstała sieć dodatkowo, pozwoli na uruchomienie 8 hotspotów i 6 publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP), zapewniającym wszystkim mieszkańcom i podmiotom gospodarczym miasta dostęp do Internetu i usług publicznych. Nowoczesna i zaawansowana technologicznie infrastruktura światłowodowa będzie współdziałać z Łódzką Regionalną Siecią Teleinformatyczną (sieć regionalna). Projekt ma charakter typowo inwestycyjny i jest realizowany metodą „zaprojektuj i zbuduj”. Wykonawcą inwestycji jest TECHNITEL POLSKA S.A. z Łodzi. W ramach budowy pasywnej infrastruktury teleinformatycznej wykonywane są następujące prace: opracowanie dokumentacji technicznej,budowa sieci szerokopasmowej,przystosowanie pomieszczeń na węzły główne i centrum zarządzania siecią,budowa przyłączy telekomunikacyjnych. W ramach instalacji urządzeń teleinformatycznych przewiduje się następujące działania: zakup sprzętu, urządzeń do teletransmisji,zakup i uruchomienie 6 publicznych punktów dostępu do Internetu, uruchomienie 8 hotspotów.

Sieć szerokopasmowa oparta będzie o jeden węzeł główny, tj. punkt centralny sieci, obsługujący przyłączone jednostki bezprzerwowo oraz zapewniający możliwości sprawnego zarządzania całą strukturą sieci. Będzie on zlokalizowany w Urzędzie Miasta Sieradza. Przy węźle powstanie Centrum Zarządzania Siecią. Przewidywany termin zakończenia budowy sieci SIRMAN – 20.02.2015 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013

dofinansowanie